Köpa Zopiclone Online

235

Minsta beställning: Minsta beställning: 10 tabletter 7.5mg = $150

Överdosering med zopiclonpiller visar sig vanligen genom varierande grader av depression i centrala nervsystemet som sträcker sig från sömnighet till koma beroende på den intagna mängden. I lindriga fall är symtomen bland annat dåsighet, förvirring och letargi; i svårare fall kan symtomen omfatta ataxi, hypotoni, hypotoni, methemoglobinemi, andningsdepression och koma. Överdosering bör inte vara livshotande om den inte kombineras med andra CNS-dämpande medel, inklusive alkohol. Andra riskfaktorer, såsom förekomsten av samtidig sjukdom och patientens försvagade tillstånd, kan bidra till symtomens svårighetsgrad och kan mycket sällan leda till dödlig utgång.

I frivilliga eller oavsiktliga fall av överdosering av zopiklon med doser upp till 340 mg var de huvudsakliga effekter som rapporterades förlängd sömn, sömnighet, letargi och ataxi.

Category: