Köp Zapain online

$49.00

Zapain är ett märke för smärtstillande läkemedel. Zapain innehåller både paracetamol och kodein, vilket gör det till ett effektivt sätt att hantera smärta. Den generiska versionen av Zapain kallas co-codamol.
Category: