Köp Lipitor Atorvastatin 80mg Online

3201980

BUY LIPITOR ATORVASTATIN 80MG ONLINE 50 tablets, 100 tablets, 200 tablets, 500 tablets, 1000 tablets

Köp Lipitor Atorvastatin 80mg Online Primärprevention av hjärtinfarkt, stroke och behov av revaskularisering hos personer som har riskfaktorer som ålder, rökning, högt blodtryck, lågt HDL-C och en familjehistoria av tidig hjärtsjukdom, men som ännu inte har utvecklat tecken på kranskärlssjukdom.
Sekundärprevention av hjärtinfarkt, stroke, instabil angina pectoris och revaskularisering hos personer med etablerad kranskärlssjukdom.
Förebyggande av hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ II-diabetes.
Studier tyder på att högdos statinbehandling kan spela en plackstabiliserande roll hos personer med akut koronarsyndrom och trombotisk stroke.

Clear
SKU: N/A Categories: ,