Köp kodein online

183

Mycket svåra och ibland dödliga andningsproblem har inträffat med detta läkemedel. Prata med läkaren.
Få medicinsk hjälp omedelbart om du har långsam andning, ytlig andning eller andningssvårigheter. Även en dos av detta läkemedel kan vara dödlig om den tas av någon annan eller av misstag, särskilt hos barn. Om detta läkemedel tas av någon annan eller av misstag, ska du få medicinsk hjälp omedelbart. Förvara alla läkemedel på ett säkert ställe. Förvara alla läkemedel utom räckhåll för barn och husdjur. Barn: Detta läkemedel är inte avsett för barn under 18 år.

Category: