Köp Fentanyl Patches online

4501250

BUY FENTANYL PATCHES ONLINE 20 patches, 50 patches, 100 patches

Fentanyl används också som rekreationsdrog, och denna användning har lett till tusentals dödsfall i överdoser varje år under de senaste åren. Dödsfall har också orsakats av felaktig medicinsk användning. Fentanyl har ett relativt brett terapeutiskt index (270) vilket gör det till ett mycket säkert kirurgiskt bedövningsmedel när det övervakas noggrant; dess extrema styrka kräver dock noggranna mätningar av mycket utspädd fentanyl i lösning; att försöka mäta en dos rent fentanylpulver exakt är opraktiskt utan avancerad vetenskaplig utrustning, eftersom en effektiv dos och en dödlig dos fentanylpulver placerade bredvid varandra skulle vara svåra eller omöjliga att särskilja med blotta ögat.

Clear
SKU: N/A Category: