Köp Dihydrocodeine 30mg Online

2991450

BUY DEXEDRINE 5MG PILLS ONLINE 100 Pills, 200 Pills, 500 Pills, 1000 Pills

Kodein vs Dihydrokodein, vad är skillnaden?
Kodeinfosfat (mer känt som kodein) och dihydrokodein tillhör båda samma grupp av läkemedel, opiater. De kallas opiater eftersom de båda ger effektiv smärtlindring på ett mycket likartat sätt. Kodein och dihydrokodein skiljer sig något åt i det sätt på vilket de används för att behandla olika tillstånd. Kodein används oftare för att behandla mer vanliga smärtsamma symtom som smärtsam torrhosta och diarré, medan dihydrokodein är ett starkare smärtstillande medel och därför används för att behandla svårare och smärtsammare symtom som nervskador och till och med artrit.

Clear
SKU: N/A Category: