Köp Codeine Phosphate 30mg Tabletter Online

3201950

KÖPA CODEINFOSFAT 30MG TABLER ONLINE 50 tabletter, 100 tabletter, 200 tabletter, 500 tabletter, 1000 tabletter

Ta inte kodeinfosfat hemihydrat om du nyligen har haft en huvudskada eller tillstånd som höjer trycket i huvudet.

Använd inte kodeinfosfat hemihydrat om du lider av diarré orsakad av förgiftning eller antibiotika.

Köp Codeine Phosphate 30mg online

Köp Codeine Phosphate 30mg Tablets Online Ta inte Codeine Phosphate hemihydrate om du har tagit monoaminoxidashämmare (läkemedel för behandling av depression eller humörsvängningar, såsom fenelzin, tranylcypromin eller moclobemid) under de senaste tio dagarna.

Clear
SKU: N/A Category: