Köp 4F-PV9 Online

2953200

Köp 4F-PV9 ONLINE 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 3 kg

4f-pv9 är fortfarande föremål för forskning vid denna tidpunkt och betraktas som en forskningssubstans. den kan köpas för vetenskaplig forskning direkt från tillverkarna och är inte avsedd för mänsklig konsumtion.

4f-pv9 med lupac-namnet 1-(4-fluorfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on är strukturellt besläktad med föreningen och är en kedjeförlängd homolog. den kemiska formeln för 4f-pv9 är c18h26fno. den har en exakt massa på 291,20 och en molekylvikt på 291,40. föreningen är ett vitt eller bräckt vitt kristallint pulver med en renhet på 99,8%.

Clear
SKU: N/A Category: