köpa Hjärtat Vetenskap Krafthjärta AED G3 Pro Automatisk hjärtstartare

2190

Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro automatisk defibrillator är en halvautomatisk chockdefibrillator med manuell överstyrning som analyserar hjärtrytmen och vet när chocken ska ges. Denna defibrillator har en textskärm som ger användbar information och har tydliga röstmeddelanden som vägleder användaren genom hela processen. Den har också en EKG-display i färg som visar offrets hjärtfrekvens, vågform, antalet givna stötar och den förflutna räddningstiden – all viktig livräddande information som räddningspersonal behöver känna till. Den här AED:n har också Rescue Ready-teknik som utför dagliga självkontroller av alla de viktigaste AED-komponenterna (batteri, hårdvara, programvara och pads) för att säkerställa att de är i funktionsdugligt skick när en nödsituation uppstår.

Category: