fentanyl piller – köp fentanyl online USA och Kanada

274

Förvaras i rumstemperatur, skyddad från ljus och fukt. Försök att inte frysa in. Försök att inte förvara den i tvättrummet. Förvara alla mediciner långt från barn och husdjur. Se likaså varningsområdet. Försök att inte spola ner mediciner i latrinet eller tömma dem i en kanal, utom om du är utbildad för att göra det. Gör dig på lämpligt sätt av med detta föremål när det är förfallet eller inte, vid denna tidpunkt krävs det (se likaså avsnittet Hur man använder). För ytterligare finesser, läs bruksanvisningen eller rådgör med din läkemedelsspecialist eller närliggande avfallshanteringsorganisation.

Category: