Köp lunesta Tablet Online

2601500

BUY LUNESTA TABLET ONLINE 100 tablets, 200 tablets, 500 tablets, 1000 tablets

Eszopiclon är svagt effektivt vid behandling av sömnlöshet där svårigheter att somna är det primära klagomålet. Kirsch et al. fann att fördelen jämfört med placebo var av tveksam klinisk betydelse. Även om läkemedelseffekten och placebosvaret var ganska små och av tveksam klinisk betydelse, ger de två tillsammans ett rimligt stort kliniskt svar. Det rekommenderas inte för kronisk användning hos äldre.

Köp lunesta tablett på nätet

Sedativa hypnotiska läkemedel, inklusive eszopiclon, förskrivs oftare till äldre än till yngre patienter trots att fördelarna med medicineringen generellt sett inte är imponerande. Försiktighet bör iakttas vid valet av ett lämpligt hypnotiskt läkemedel och om läkemedelsbehandling inleds bör den inledas med lägsta möjliga dos för att minimera biverkningarna.

Clear
SKU: N/A Category: